به یک زنبوره میگن تا حالا ۳ تا گل با هم توی 10 دقیقه خوردی؟

میگه مگه من استقلالم.