روایت ۱۰نفره  گل زدن ارزشی برابر با ۶ گل دارد.

***********************************************

جشنواره سینمایی فجر کدام فیلم را می پسندید؟

۱)صاحب کلاه گیس مرموز

۲)شکست در ۱۰ دقیقه

۳)۱۰نفره حالتو می گیریم

۴)استقلال تیمی با ۱۵نفر